Jordfeilbryter test

Dersom jordfeilbryteren ikke løser ut når du trykker på testknappen, er det noe feil med den. Det stilles ikke krav til testing av utløsestrøm og tid for jordfeilbryter. Jordfeilautomat er en kombinert automatsikring og jordfeilbryter.

Ledning som ved bruk av test-knappen sender litt ekstra strøm utenom. En jordfeilbryter er en enhet som installeres på en elektrisk installasjon for å . Produsentene oppgir noe forskjellige intervaller for hvor ofte jordfeilbryteren skal testes, men hyppigheten av testene vil normalt . Hvorfor tester vi jordfeilbrytere?

De fleste jordfeilbrytere har en integrert testknapp, men selv hvis en test er vellykket ved bruk av denne, betyr ikke dette. Vi har et lite problem med en jordfeilbryter, den slår rett og slett ikke ut. På denne fungerer test knappen, men test knappen fungerer ikke på . Feil på jordfeilbrytere medfører en unødvendig høy risiko dersom det.

Vi anbefaler derfor at du tester din jordfeilbryter, og eventuellt får byttet . Vurder driftsikkerheten ved bruk av jordfeilbryter på slike anlegg. Test om jordfeilbryter løser ut innen fastsatt tid og under I∆n ved bruk av . Kombiautomat – En kombinert automatsikring og jordfeilbryter. Under menyen Miscellaneous kan følgene .

Når testknappen “T” aktiveres, er det bare funksjonen til jordfeilbryteren (FI) som kontrolleres. Denne testen erstatter verken målingen av jordingsmotstanden. MCB) termisk eller dynamisk stress fra overbelastning. Ikke test en elektrisk krets eller system som bruker spenninger over 550V.

L-PE (No Trip) Ingen utløsing av jordfeilbryter ved måling av . I front på MTF finnes bryter for gjeninnkopling samt trykk (T) for test av funksjon. TEST– knapp: Aktiverer testfunksjonen. Test jordfeilbryteren regelmessig. Trykk på TEST, ON slukkes, og OFF lyser.

Leveres som 2-polt eller 4-polt, momentane eller selektive. A-klasse reagerer og fungerer . Trigg signal for fjernovervåking.