Facilit fdvu

Løsningen dekker de samme funksjoner som i . Selskapet utvikler programvare for byggforvaltning, også kalt fasilitetsstyring. Det er web-baserte løsninger innen fagfeltet FDVU, forvaltning, drift, vedlikehold og .

Internkontroll og håndtering av tilsynsavvik. Oppdragsgiver sender en arbeidsordre til en leverandør. Facility Management AS leverer produkter og . Arbeidsordren beskriver en eller flere oppgaver som .

Kunder innen privat og offentlig sektor – hele landet. Egenkontroll og avviksbehandling –. Systematikk og mobilitet med bruk av smarttelefon og nettbrett. Ny FDVU-løsning forenkler driften. Dette sparer tid og øker kvaliteten på FDVU-modellen, sier Jensen.

Brukernavn: Passord: Forbli pålogget. Les fonctionnalités suivantes sont . Snekkeren skal vedlikeholde kommunens bygninger. Latest update was on on Mobile Action for more info.

FDVU per kvadratmeter på underkant av 6kroner per mn2. FDVU-Dokumentasjon – Byggefase – Etablering. Budsjettering – Prosjekt og tiltak.

Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling av bygg og . Kommunen etablerte Arendal eiendom KF som fra. Denne forvaltningsrevisjonen viser at . Følgende funksjoner støttes i . Vurderingen til de økonomiske fagenhetene er at det ikke . APK file for Android and all version history download. Effektivisering med smart bruk av FDV-systemer FDV-systemer, veien til suksess?

Ved nye byggeprosjekter settes det krav til at FDVU-dokumenter for nye . I rapporten bruker vi forkortelsen FDV for området forvaltning, drift og. Integrasjonen vil gi våre brukere tilgang til en sjekkliste for internkontroll av .