Bekkenspyler

Last ned datablad her: KEN BWD 731 . Mekaniske bekkenspylere er mer komplekse maskiner som kan ligne oppvaskmaskin. Utarbeidet av Ringerike sykehus ved avdeling for smittevern.

Sjekkliste for spyledekontaminator (bekkenspyler). Utstyr som er ”overgrodd” må forvaskes. Skylleromsbørster og annet utstyr bør kjøres i . Da driften er lagt om trenger vi ikke lengre bekkenspyleren.

Spyledekontaminator (bekkenspyler). En spyledekontaminator brukes til desinfeksjon av bekken, urinflasker, vaskefat og liknende. Profesjonell vaskeri og sterilisering av medisinsk utstyr for sykehus og sykehjem. Derfor skal du velge en frontmatet spyledekontaminator: Husk at spyledekontaminatoren også skal fungere som utslagsted. Laget for utslag av flytende avfall og vaskevann.

Beregnet for rengjøring og desinfeksjon av bøtter, urinflasker, bekken og . Vaskemaskiner, bekkenspylere og lignende). På kjøkkenet er det oppvaskmaskinen som desinfiserer . Teknisk personale foretar periodisk service og reparasjoner av instrumentvakemaskin, bekkenspyler og kvernemaskin.

Dette loggføres av teknisk avdeling. Organisasjon+ Styringssystem+ Dok. Blo blodprodukter og blodige artikler, herunder bandasjer o. Kommunale Akutte Døgnplasser – KAD. Korttidsavdeling – rom med sluse. Dekont aminator (Bekkens pyler).

Personal og kontaktinformasjon. Leverer ogs vaskemaskiner, t rketromler, bekkenspylere og annet utstyr . Cylex har det, sammen med telefon, kontaktinfo , åpningstider, omtaler og spesialtilbud. Bekkenspyler til omsorgsheimen – leverandør Desto AS. Benyttes sjekkliste for daglig kontroll av bekkenspyler og instrumentvaskemaskin?

Rutiner for renhold og orden på avdelingen. Har dere service- og kontrollavtale for bekkenspyler og instrumentvaskemaskin? Har dere skriftlige rutiner for håndtering av utstyr oppslått på f. Kvinesdal bo og rehab – bekkenspyler. Autoklaver med fast røyrtilkopling x. Baderomsinnreiing (fastmontert) x. Bergen bruk bærbar ekg elektromedisinsk emu emu-kontroll emukontroll helse helseutstyr Hordaland instrumenter kalibrering kirurgisk . Bruk av bekkenspyler og instrumentvaskemaskin.

Handtering av avfall, pakking, merking. Skånsom for perfekt glans: Med Perfect GlassCare rengjøres glassene dine grundig og skånsomt.